Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva ve volebním období 2010 – 2014:

 • Jaroslav Křupala, starosta obce
 • Šárka Pokorná, místostarosta
 • Martin Vorel, člen
 • Vojtěch Vorel, člen
 • Alena Syrová, člen
 • Jana Tázlerová, člen
 • Jitka Nováková, člen

Výbory a komise:

Finanční výbor:

 • Jitka Nováková, předseda
 • Vojtěch Vorel, člen
 • Jana Tázlerová, člen

Kontrolní výbor:

 • Jana Tázlerová, předseda
 • Vojtěch Vorel, člen
 • Jitka Nováková, člen

Havarijní komise:

 • Jaroslav Křupala, předseda
 • Vojtěch Vorel, místopředseda
 • Šárka Pokorná, člen

Usnesení zastupitelstva obce najdete na úřední desce. Starší usnesení jsou k nahlédnutí v papírové podobě na obecním úřadě.

Termíny zasedání: