Inf. podle §106/1999 Sb.

1. Název subjektu:
Obec Vrchovany

2. Důvod a způsob založení:
Obecní úřad Vrchovany byl založen dne 7. 12. 1990 jako samostatně hospodářsko-správní subjekt na základě žádosti pověřeného zástupce zakladatele, Městského úřadu Dubá.Obec Vrchovany je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti orgány obce zajišťují a vykonávají výkon státní správy.Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura:
Starosta: Jaroslav Křupala
Místostarosta: Martin Vorel

3.1 Členové zastupitelstva:

Iveta Kunová
Daniel Studnička
Michal Kubec
Štěpán Verner
Šárka Pokorná

4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obecní úřad Vrchovany, Vrchovany č.p. 26, 472 01 Doksy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obecní úřad Vrchovany, Vrchovany č.p. 26, 472 01 Doksy

4.3 Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 12:00
Středa: 8:00 -12:00, 15:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla:
+ 420 739 891 892 – starosta

4.5 Adresa internetové stránky
https://www.obecvrchovany.cz

4.6 Elektronická podatelna
posta@obecvrchovany.cz
Pravidla pro provoz Elektronické podatelny

4.7 Další elektronické adresy
mistostarosta@obecvrchovany.cz

4.8 Datová schránka
2y4bf95

5. Bankovní spojení
Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka DoksyČíslo účtu: 0900971339/0800

6. IČ
00673081

7. DIČ
CZ 00673081

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska úřadu
Archiv úřední desky úřadu

VŠECHNY DOKUMENTY JSOU PO DOBU PLATNOSTI K NAHLÉDNUTÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE, V ARCHIVU ÚŘEDNÍ DESKY, NA TÉTO STRÁNCE V SEKCI 8.2 NEBO VŽDY NA OBECNÍM ÚŘADĚ

8.2.1 Rozpočet
Rozpočet obce na rok 2010
Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočet obce na rok 2012
Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet obce na rok 2020 – schváleno 6.11.2019, zveřejněný 7.11.2019
Rozpočet obce na rok 2021 – schváleno 2.12.2020, zveřejněný 18.12.2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 – zveřejněný 1.12.2021
Rozpočet obce na rok 2022 – schválený 15.12.2021, zveřejněný 16.12.2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 – zveřejněný 30.10.2022
Rozpočet obce na rok 2023 – schválený 16.11.2022, zveřejněný 16.11.2022
Rozpočet obce na rok 2024 – schválený 29.11.2023 – zveřejněný 29.11.2023

8.2.2 Další důležité dokumenty
Rozpočtové opatření č. 1/2018 – schválené 18.4.2018 – zveřejněné 19.4.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 – schválené 3.10.2018 – zveřejněné 4.10.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 – schválené 14.11.2018 – zveřejněné 14.11.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 – schválené 16.1.2019 – zveřejněné 16.1.2019
Rozpočtové opatření č.1/2019 – schválené 10.6.2019 – zveřejněné 11.6.2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 – schválené 14.10.2019 – zveřejněné 15.10.2019
Rozpočtové opatření č.1/2020 – schválené 25.5.2020 – zveřejněné 26.5.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020
Rozpočtové opatření č.3/2020
Rozpočtové opatření č.1/2021 – zveřejněné 1.7.2021
Rozpočtové opatření č.2P/2021 – schválené 31.12.2021 – zveřejněné 31.12.2021
Rozpočtové opatření č.1/2022 – zveřejněné 10.3.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022 – schválené 16.11.2022, zveřejněné 6.12.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022 – schválené 31.12.2022, zveřejněné 31.12.2022
Rozpočtové opatření č.1/2023 – schválené 14.6.2023, zveřejněné 14.6.2023
Rozpočtové opatření č.2/2023 – schválené 18.10.2023, zveřejněné 18.10.2023
Rozpočtové opatření č.3/2023 – schválené 13.11.2023, zveřejněné 29.11.2023

Závěrečný účet obce za rok 2010
Závěrečný účet obce za rok 2011
Závěrečný účet obce za rok 2012
Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2020
Závěrečný účet obce za rok 2021 – schválený 14.6.2022 – zveřejněný 27.5.2022
Závěrečný účet obce za rok 2022 – schválený 29.11.2023 – zveřejněný 29.11.2023

Rozpočtový výhled na rok 2011 – 2014
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2014 – 2017
Rozpočtový výhled na roky 2016-2017
Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2021– Střednědobý výhled návrh/schválený ve stejné podobě – schváleno 1.2.2016 – zveřejněný 1.1.2016
Rozpočtový výhled na roky 2021 – 2025
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2028

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 – schválená 14.6.2023 – zveřejněná 25.5.2023

Zpráva o přijatých opatřeních uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Zpráva o přijatých opatřeních uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Zpráva o přijatých opatřeních uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Zpráva o přijatých opatřeních uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 – schváleno 10.6.2019 – zveřejněno 24.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – schváleno 14.6.2023  – zveřejněno 25.5.2023

Rozpočet na rok 2014, příjmy
Rozpočet na rok 2014, výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2015, příjmy
Návrh rozpočtu na rok 2015, výdaje

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 – schválený 28.12.2017 – zveřejněný 8.12.2017
Návrh rozpočtu obce za rok 2019 – schválený 10.6.2019 – zveřejněný 8.5.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 – schválený 6.11.2019 – zveřejněný 21.10.2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 – schválený 16.11.2022 – zveřejněný 1.11.2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2024 – schválený 29.11.2023 – zveřejněný 8.11.2023

Směrnice o inventarizaci 2015
Směrnice o inventarizaci 2019

Plán inventur na rok 2019
Plán inventur na rok 2020

Vyhláška 2/2015 o odpadech

Schválený rozpočet na rok 2016
Rozpočtová opatření 1/2016

Rozpočtová změna č. 3/2019 – schválená 20.1.2020, – zveřejněná 21.1.2020

Rozvaha na rok 2020příloha k rozvaze
Rozvaha s přílohou na rok 2021

Veřejnosprávní kontrola konaná ve dnech 21. září – 19. října 2022 Výsledek veřejnosprávní kontroly
Protokol 376160/22/LB
Protokol 376185/22/LB
Protokol 37613422LB

8.3 Směrnice

Oběh účetních dokladů.
Směrnice k podrozvahovým účtům.
Odpisový plán Obce Vrchovany.
Vnitroorganizační směrnice o inventarizaci.
Příloha č. 1 ke směrnici o inventarizaci, plán inventur.

9. Žádosti o informace
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou poštou, nebo faxem, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č.500/2005 Sb.,správní řád.

Obec zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází před budovou obecního úřadu.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

  • ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu.
  • písemně – prostřednictvím podatelny úřadu.
  • elektronicky – pouze prostřednictvím elektronické podatelny posta@obecvrchovany.cz.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo obce.Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek v dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavním soudu.

12. Formuláře
Žádost o poskytnutí informací – k dispozici na obecním úřadě

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon číslo 40/1964 Sb.,občanský zákoník v platném znění
Zákon číslo 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění
Zákon číslo 500/2004 Sb.,správní řád v plattném znění
Zákon číslo 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
Zákon číslo 262/2006 Sb.,zákoník práce v platném znění
Zákon číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění
Zákon číslo 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách v platném znění
Zákon číslo 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon číslo 151/1997 Sb.,o oceňování majetku v platném znění
Zákon číslo 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě v platném znění
Zákon číslo 289/1995 Sb.,lesní zákon v platném znění
Zákon číslo 586/1992 Sb.,o daních z příjmů v platném znění
Zákon číslo 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti v platném znění
Zákon číslo 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě v platném znění
Zákon číslo 513/1991 Sb.,obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 526/1990 Sb.,o cenách v platném znění
Zákon číslo 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech v platném znění
Zákon číslo 563/1991 Sb.,o účetnictví v platném znění
Zákon číslo 200/1990 Sb.,o přestupcích v platném znění
Zákon číslo 254/2001 Sb.,vodní zákon v platném znění
Zákon číslo 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon číslo 185/2001 Sb.,o odpadech v platném znění
Zákon číslo 133/1985 Sb.,o požární ochraně v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhláška a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíFotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 1,00 Kč
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva pro rok 2009
Výroční zpráva pro rok 2010
Výroční zpráva pro rok 2016