Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška č. 12/2020

o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2001


Směrnice č. 1/2002

k přijímání a vyřizování stížností s účinností od 6. 3. 2002


Směrnice č. 2/2002

k přijímání, projednávání a vyřizování peticí s účinností od 6. 3. 2002


OZV č. 2/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška O udržování čistoty obce ze dne 1.11.1995 s učinností od 1. 10. 2005


OZV č. 1/2006

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy s učinností od 1. 8. 2006


OZV č. 2/2006

kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky s učinností od 1. 1. 2007


OZV č. 1/2010

o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2011


OZV č. 2/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu s účinností od 1. 1. 2011


OZV č. 3/2010

o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1. 1. 2011


OZV č. 4/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1. 1. 2011