Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva ve volebním období 2022 – 2025:

 • Jaroslav Křupala, starosta obce
 • Martin Vorel, místostarosta
 • Iveta Kunová, člen
 • Daniel Studnička, člen
 • Michal Kubec, člen
 • Štěpán Verner, člen
 • Šárka Pokorná, člen

Výbory a komise:

Finanční výbor:

 • Iveta Kunová, předseda
 • Michal Kubec, člen
 • Šárka Pokorná, člen

Kontrolní výbor:

 • Daniel Studnička, předseda
 • Pavel Studnička, člen
 • Martin Zbudil, člen

Havarijní komise:

 • Jaroslav Křupala, předseda

Usnesení zastupitelstva obce najdete na úřední desce. Starší usnesení jsou k nahlédnutí v papírové podobě na obecním úřadě.

Termíny zasedání: