Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva ve volebním období 2018 – 2021:

 • Jaroslav Křupala, starosta obce
 • Martin Vorel, místostarosta
 • Vojtěch Vorel, člen
 • Šárka Pokorná, člen
 • Štěpán Verner, člen
 • Michal Kubec, člen
 • Pavel Studnička, člen

Výbory a komise:

Finanční výbor:

 • Šárka Pokorná, předseda
 • Michal Kubec, člen
 • Štěpán Verner, člen

Kontrolní výbor:

 • Štěpán Verner, předseda
 • Vojtěch Vorel, člen
 • Pavel Studnička, člen

Havarijní komise:

 • Jaroslav Křupala, předseda
 • Vojtěch Vorel, místopředseda
 • Šárka Pokorná, člen

Usnesení zastupitelstva obce najdete na úřední desce. Starší usnesení jsou k nahlédnutí v papírové podobě na obecním úřadě.

Termíny zasedání: