Prohlášení o přístupnosti

Prohlašujeme, že internetová prezentace Obce Vrchovany byla vytvořena v souladu s pravidly a dostupnou metodikou pro tvorbu přístupného webu a vyhovuje všem legislativním požadavkům o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy.

Zdrojový kód je vytvořen podle norem XHTML 1.0 Strick. Vizuální prezentace je tvořena pomocí kaskádových stylů CSS.

Běžné texty jsou definovány v relativních jednotkách a hypertextové odkazy jsou vyznačeny podtržením.

Uveřejňování informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím internetových stránek pro osoby se zdravotním postižením.

Veškeré textové soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek http://www.adobe.cz.

Internetové stránky jsou optimalizované pro internetové prohlížeče Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari a Opera.

Klávesové zkratky (Access Keys):
1 – Obecní úřad
2 – Úřední deska
3 – Vyhlášky a nařízení
4 – Informace 106/1999 Sb.
5 – Mapa stránek
6 – Kontakty

Postup pro použití klávesových zkratek ve Vašem prohlížeči:

  • Internet Explorer ve Windows – současné stisknutí kláves Levý Alt + Shift + číslo + Enter
  • Mozilla Firefox ve Windows a Linux – současné stisknutí kláves Levý Alt + Shift + číslo
  • Mozilla Firefox v Mac OS X – současné stisknutí Ctrl + číslo
  • Opera ve Windows – současné stisknutí Shift + Esc + číslo
  • Safari na Mac OS X – současné stisknutí kláves Ctrl + Alt + číslo

Důležitá informace: využívejte vždy horní numerické klávesnice

Pokud se setkáte s problémem při ovládání internetových stránek, kontaktujte prosím administrátora na webmaster@proobec.cz.

Technický správce webu:
TrollJets, s. r. o.
divize TrollComputers Česká Lípa
U Vodního hradu 1394
470 01 Česká Lípa

http://www.proobec.cz
http://www.trollcomputers.cz